Choroby a škodcovia rastlín

Ochrana rastlín pred škodcami a chorobami je téma už z čias, keď prvý poľnohospodári začali pestovať pšenicu dvouzrnku a jednozrnovú na väčších plochách a začali byť existenčne závislí na tom, či úroda bude zdravá a dostatočná. Preto sa oddávna snažili udržať buriny, živočíšne škodca od svojej úrody čo najďalej.

ZÁKAZNÍCI Z ČR

Služby zákazníkom

TELEFON: +421 2/330 570 50

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR