Určovací klíč některých škůdců rostlin

URČOVACÍ KLÍČ pro listy - části rostlin

Příznaky Detaily Příčiny

Medovice, černé povlaky mikroskopických hub, mravenci, kadeření listů, hromadný výskyt neokřídlených i okřídlených mšic

Mšice »

Listy tečkované, částečně s předivem, jen 0,5 mm velký osminohý hmyz ve velkém počtu

Svilušky »

- Malé hálky na listech
- Plstnaté hálky na spodní straně listů
- Zbytnělé pupeny

Vlnovníci »

- Škody žírem (holožír mladých rostlin), zejména na listech blízko země
- Slizové stopy se zbytky výkalů
- Výskyt hlavně za vlhka

Plži »
Kovově lesklí brouci (zpravidla menší 1 cm), vyžírají otvory, larvy hromadně vyžírají listy ze spodní strany Mandelinky »
Žír na listech (otvory a holožír), někdy s předivem, minování v letorostech, vyskytují se housenky někdy s píďalkovým pohybem Housenky »
Na svrchní straně listů jsou četné malé stříbřité skvrnky, na spodní straně nepatrní černí živočichové Třásněnky »
Listy mají většinou žlutavý vzhled. Při doteku vzlétají malí bílí živočichové. Části rostliny jsou pokryty medovicí. Molice »
Rostlina přestává růst, na listech a výhoncích jsou přisedlé hnědavé okrouhlé hrbolky, které připomínají přilepené víčko. Povrch rostlin je lepkavý. Štítenky a puklice »
Zvláště na žilkách listů jsou přisedlé bílé vatovité útvary, povrch rostlin je lepkavý. Červci a vlnatky »
Mladé listy se kroutí, znetvořují se a zoastávají v růstu. Celá rostlina je zakrnělá a špatně prospívá. Původci jsou 0,2 mm velcí roztoči, pouhým okem neviditelní. Mladé, choulostivé části rostliny mohou zhnědnout, na listech vznikají zkorkovatělá místa. Roztočíci »
Požerky mají vzhled suchých vláken, podobně jako u poškození drátovci. Listy bývají často vtaženy do půdních chodbiček larvami až 4 cm dlouhými. Rovněž i kořeny mohou být poškozeny žírem.  Larvy tiplice »
Zpočátku vyžrané vnitřní části květů, později květní lůžka, kde bývají vyžrané chodbičky a poškozují jednotlivé peckovičky. Souplodí napadané larvou maliníku bývá často druhotně napadáno houbovými chorobami. Malinovník plstnatý »

URČOVACÍ KLÍČ pro kořeny

Příznaky Detaily Příčiny

Žír na kořenech, hmyz prokázán v půdě:
- Beznohé, bílé larvy stočené do břišní strany, se hnědou hlavovou schránkou (až 12 mm)

Lalokonosec rýhovaný »

Žír na kořenech, hmyz prokázán v půdě:
- Větší larvy (3 až 4 cm), bez nohou, s vrásčitou kůží 

Larvy tiplic »

Žír na kořenech, hmyz prokázán v půdě:
Larvy s osmi páry nohou (4 až 5 cm), při dotyku se v ruce stočí

Housenky můr »
Nepatrná vyžraná místa na mladých kořenech nebo na kořenovém krčku, zvláště u mladých rostlin. Často provázená zahníváním pletiv rostliny. V blízkosti se půda v květináči hemží 3 - 4 mm velkými černavými muškami. Larvy smutnic »

URČOVACÍ KLÍČ pro půdy

Příznaky Detaily Příčiny

Vyhrabané kupky zeminy, velká válcovitá zvířata

Krtek obecný

Vodorovné chodbičky těsně pod povrchem půdy, až 5 cm velká, archaicky vyhlížející zvířata

Krtonožka

Mravenčí hnízda v trávě, mravenčí chodníčky na terasách nebo v domech

Mravenci »
 

 

 

ZÁKAZNÍCI Z ČR

Služby zákazníkom

TELEFON: +421 2/330 570 50

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR