ZÁKAZNÍCI Z ČR

Bacillus thuringiensis

PopisBacillus thuringiensis - půdní sporulující bakterie, která při sporulaci tvoří v buňce krystal speciální bílkoviny, která proto dostala název Cry-protein. Protože je toxická pro hmyz je synonymum delta-endotoxin (d-endotoxin). Po pozření larvou hmyzu se krystaly ve střevě aktivují a způsobí rozklad střevní stěny, v jehož důsledku nakažený hmyz hyne na bakteriální sepsi. Díky této vlastnosti se používá buněk B. thuringiensis jako specifického insekticidu. Omezením je jednak cena, jednak načasování postřiku kulturou, protože buňky bakterie musí být na listu přítomny v době žíru. Při nepříznivém počasí je proto účinnost omezená.SPECIFIKACE A POUŽITÍ:

Podpora a ochranaDostupné přípravky s touto kulturou: Lepinox Plus. Předností těchto biologických přípravků je, že jsou certifikovány pro použití v ekologickém zemědělství ČR, dále vysoká účinnost na cílové druhy škůdců (obaleči, různorožec, svilušky aj.), nejedovatost vůči užitečným organismům, nejedovatost vůči obratlovcům včetně člověka, nezanechávají žádná škodlivá rezidua a tím nejsou pro jejich použití stanoveny ochranné lhůty. Aplikace se provádí postřikem v době výskytu housenek, nejlépe mladších stádií. Provádět při teplotách minimálně 15°C. Dávka: 1 kg/ha. Při aplikaci je důležité kvalitní, stejnoměrné pokrytí celého povrchu keře révy kapičkami suspenze, aby škodlivý hmyz pozřel co největší dávku. Jsou mísitelné a současně použitelné dohromady s jinými přípravky na ochranu ekologicky šetrné produkce révy vinné.
 Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 17. týždeň zostáva:
09
h
:
13
m
:
00
s