Expedice objednávek na bioagens přesunuta na 20. týdenUpozorňujeme zákazníky, že vzhledem k tomu, že Velikonoce téměř navazují na státní svátky v květnu a ke skutečnosti, že vyřizování objednávek na živé organismy trvá 7 dní, bude prodej BIOAGENS zahájen od poloviny května.

Bioagens

Adalia bipunctataBioagens sú prostriedky biologickej ochrany rastlín, špecificky zamerané na ochranu proti škodcom. Najkomplexnejším spôsobom použitia proti škodcom je využitie týchto prostriedkov vo viniciach, ovocných sadoch, skleníkoch a fóliovníkoch, menej u poľných plodín a záhradných rastlín pestovaných mimo uzavreté priestory. Kladú vyššie nároky na užívateľa - na jeho vedomosti, trpezlivosť a správnu aplikáciu, pretože účinnosť je pomalší a niekedy aj nižšia než v prípade razantnej chemickej ochrany.

Medzi bioagens patrí predátori (dravce), ktorým slúži živočíšni škodcovia ako potrava. Medzi významné zástupce tejto kategórie patri Typhlodromus pyri, ktorý sa s úspechom používa proti roztočcom, vlnovníkovcom a hálčivcom na ovocných drevinách, v porastoch jahôd a na viniči. Medzi prirodzene sa vyskytujúce predátori patrí lienky, zlato očko, pestrice, ľaliovky, bystrušky, drabčíci, škvoři (ktorí naopak niekde môžu skôr škodiť).

Ďalším druhom bioagens sú paraziti, ktorí majú zo svojho hostiteľa úžitok a väčšinou ho nezahubí a parazitoidi, ktorí sa vyvíja vo vnútri tela hostiteľa a po ukončení svojho vývoja hostiteľa usmrtí. Použitie týchto predátorov je náročné na podmienky a odborné znalosti a používajú sa väčšinou iba u profesionálnych pestovateľov v skleníkoch s reguláciou teploty a vlhkosti vzduchu. Na vonkajšie plochy je možné použiť parazitické hlísty proti larvám lalokonoscov druh Heterorhabditis bacteriophora, proti larvám smutnic a tiplic Steinernema feltiae, larvám mravcov Steinernema antfree a proti ulitníkom Phasmarhabditis hermaphrodita.

Dodanie týchto užitočných pomocníkov má však svoje pravidlá:

Objednejte bioagens včas!

1. Prostriedky na bázi makroorganizmov (osičky, dravé roztoče) sú živé organizmy a až na výnimky (parazitické hlísty) je nemožno držať skladom. Sú objednávané ešte len na základe prijatej objednávky zákazníka v jednom týždni, s dodaním v týždni nasledujúcom po týždni, v ktorom bola vytvorená objednávka.

2. Na katalógovom liste každého produktu kategórie bioagens - živé organizmy, je uvedený termín dodania. Konkrétne je uvedené "Nasledujúci týždeň od objednania". Myslí sa tým ďalší kalendárny týždeň (počítané na kalendárné poradie týždňov v roku). Teda ak zákazník tovar objedná napr. vo 24. týždni, dodanie prebehne v 25. týždni. Nie do 7 dní odo dňa, čo bola objednávka uskutočnená. 

3. Na objednávky tak ako prichádzajú, máme termínovú uzávierku. Rozhodujúce, pre vybavenie objednávky je termín, v ktorom nám zákazník svoju objednávku zašle (či už cez rozhranie e-shopu, e-mailom, alebo telefonicky):

  • objednávka prijatá do štvrtka do 24:00 h (uzávierka pre príjem objednávok na nasledujúci týždeň) bude vybavená (biologický preparát bude odoslaný na adresu zákazníka vo štvrtok alebo piatok) v nasledujúcom týždni po týždni, kedy bola objednávka uskutočnená.
  • objednávka prijatá v piatok a ďalej, bude vybavená až v ďalšom týždni! Teda ak zákazník tovar objedná napr. v piatok v 24. týždni, preparát bude objednaný v uzávierke tovaru vo štvrtok vo 25. týždni a odoslanie prebehne vo štvrtok alebo v piatok vo 26. týždni.

Vzhľadom k cene dopravy zo zahraničia a nákladom na ňu, sa biologické preparáty objednávajú hromadne u dodávateľov vždy 1x týždenne (v noci zo štvrtka na piatok) jedného týždňa, s dodaním v týždni nasledujúcom. Zásielku od dodávateľov obdržíme v nasledujúcom týždni od stredy do piatku. Akonáhle obdržíme od dodávateľa zásielku tovaru, máme len ten, ktorý bol objednaný pre iných zákazníkov a ihneď sa rozosiela, aby sa eliminovali skladovacie prestoje a biologický preparát sa dostal čo najskôr do cieľa.

Prakticky to teda znamená, že ak zákazník objednáva tovar kategórie bioagens napríklad počas víkendu, tovar nie je v tej chvíli dostupný a nebude v nasledujúcom týždni pre tohto zákazníka k dispozícii. Na tovar tejto kategórie nemožno vytvárať žiadne zásoby a s touto objednávkou nebolo počítané pri tvorbe objednávky pri predchádzajúcej uzávierke. Táto objednávka sa zaradí do uzávierky objednávok nasledujúce štvrtok.

V našich obchodných podmienkach je táto skutočnosť uvedená: "Predávajúci zaisťuje tovar Kupujúcemu na základe objednávky uskutočnené prostredníctvom e-shopu, prípadne na základe telefonickej objednávky. Produkty na bázi makroorganizmov (osičky, dravé roztoče, hlísty) až na výnimky nemožno držať skladom. Sú objednávané až na základe prijatej objednávky v jednom týždni, s dodaním v týždni nasledujúcom po týždni, v ktorom bola vytvorená objednávka, pokiaľ nie je stanovené inak. Dodanie tohto tovaru koncovému zákazníkovi sa môže výnimočne pretiahnuť o 2 - 14 dní, podľa aktuálnej dostupnosti preparátu. Obvyklá doba expedície od zaplatenia zvyčajne nepresahuje 7 dní. "

OPTIMÁLNA DOBA NASADENIA A OMEZENIA PRI POUŽITÍ BIOAGENS
Pri nasadení bioagens vo skleníkových kultúrach je dôležité správne načasovanie introdukcie bioagens na postihnuté rastliny. V prípadoch, keď je výskyt škodca už kalamitný, trvá oveľa dlhšie, než sa účinky bioagens prejaví. Vzhľadom k situácii, že sa škodcovia rozmnožujú rýchlejšie, než užitočné organizmy (často možno pozorovať, že napr. postihnutie voškami na rastlinách vznikne akoby cez noc), keď jeden deň na rastline nie sú viditeľné žiadne príznaky a druhý deň sú už listy voškami úplne obsypané a vošky sú v kolóniách. V takom prípade je preto vždy potrebné počítať s tým, že nástup účinku biologickej ochrany je pomalší a škodca môže ešte po nejaký čas byť na rastline viditeľný a príznaky poškodenia viditeľné.

Najmenej 10 dní pred aplikáciou biologickej ochrany a v priebehu jej nasadenia sa nesmie používať chemické insekticídne prípravky, ktoré vytvárajú toxické prostredie ak pre škodcov, tak aj pre užitočné organizmy! Predchádzajúci aplikácia chemických postrekov spôsobuje neúčinnosť až hynutie bioagens ešte niekoľko týždňov po postreku týmito prípravkami (informujte sa na toxicitu k jednotlivým bioagens).

Doporučujeme preto v takom prípade zasiahnuť alternatívnym zásahom v podobe postreku, ktorý rozhodne nesmie byť toxický. Odkaz na tabuľku toxicity prípravkov, ktorými možno doplnkovo zasiahnuť proti škodcom tak, aby nebola ohrozená populácie následne vysadených bioagens: https://www.bioagens.eu/media/data/toxicita_uzitecne_organismy_sklenik_2016.pdf

Ďalšie praktické tipy a odporúčania obdržíte so zásielkou bioagens.

 

 

 

 

 

ZÁKAZNÍCI Z ČR
Filtrovať výsledky

Služby zákazníkom

PORADŇA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rastlín

  • - Konzultačné služby v oblasti ochrany rastlín. 
  • - Dodávka a predaj prostriedkov biologickej ochrany rastlín.

 

OBJEDNÁVKY DO ŠTVRTKA

PLATOBNÁ METÓDA

Tovar zasielame do SR