ZÁKAZNÍCI Z ČR
Přejít do CZ verze »

Do vonkajšieho prostredia

1-7 z 7

Do této kategorie patří: 

  • dravý predátor Typhlodromus pyri, kterého lze aplikovat na ovocné a okrasné stromy a keře, vinice a do porostů jahodníků.
  • parazitické hlístice proti larvám lalokonosců druh Heterorhabditis bacteriophora,
  • proti larvám tiplic se používají parazitické hlístice Steinernema feltiae,
  • proti plžům parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita

Termíny dodání:

  • Dravý roztoč Typhlodromus pyri - proti škůdcům ovocných a okrasných stromů a révy vinné (prosinec až březen) (aplikuje se v době vegetačního klidu, v zimním období)
  • Parazitické hlístice NEMASLUG - proti plžům (květen - říjen) - teplota půdy při aplikaci nesmí klesnout pod 5 °C, (optimum pro aplikaci je 5 - 20 °C).
  • Parazitické hlístice NEMATOP - proti larvám lalokonosců (duben - červenec, srpen - říjen) - teplota půdy při aplikaci min 12 °C (ideální teplota 12 - 25 °C) alespoň po několik hodin denně.
  • Parazitické hlístice NEMAPLUS - proti larvám tiplic (duben - září) - aplikace při minimální teplotě půdy do 8 °C.
Aplikace některých druhů biologických prostředků může vyžadovat odborné agrotechnické znalosti. Pro jejich aplikaci je nutné vytvořit specifické podmínky v prostředí. Biologické prostředky proti škůdcům rostlin lze použít pouze k účelům popsaným na katalogovém listě a v návodu k použití. Pokud má zákazník jakékoliv dotazy k jejich použití doporučujeme, aby nás před nákupem kontaktoval. Předejdeme pozdějším nejasnostem, ohledně aplikace těchto prostředků. Upozorňujeme, že se jedná o živé organismy, na které se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy nebo reklamaci. Některé druhy tohoto zboží neposíláme na dobírku.