ZÁKAZNÍCI Z ČR

Do vonkajšieho prostredia

1-8 z 8

Do této kategorie patří: 

  • dravý predátor Typhlodromus pyri, kterého lze aplikovat na ovocné a okrasné stromy a keře, vinice a do porostů jahodníků.
  • parazitické hlístice proti larvám lalokonosců druh Heterorhabditis bacteriophora,
  • proti larvám tiplic se používají parazitické hlístice Steinernema feltiae,
  • proti plžům parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita

Termíny dodání:

  • Dravý roztoč Typhlodromus pyri - proti škůdcům ovocných a okrasných stromů a révy vinné (prosinec až březen) (aplikuje se v době vegetačního klidu, v zimním období)
  • Parazitické hlístice NEMASLUG - proti plžům (květen - říjen) - teplota půdy při aplikaci nesmí klesnout pod 5 °C, (optimum pro aplikaci je 5 - 20 °C).
  • Parazitické hlístice NEMATOP - proti larvám lalokonosců (duben - červenec, srpen - říjen) - teplota půdy při aplikaci min 12 °C (ideální teplota 12 - 25 °C) alespoň po několik hodin denně.
  • Parazitické hlístice NEMAPLUS - proti larvám tiplic (duben - září) - aplikace při minimální teplotě půdy do 8 °C.
Aplikace některých druhů biologických prostředků může vyžadovat odborné agrotechnické znalosti. Pro jejich aplikaci je nutné vytvořit specifické podmínky v prostředí. Biologické prostředky proti škůdcům rostlin lze použít pouze k účelům popsaným na katalogovém listě a v návodu k použití. Pokud má zákazník jakékoliv dotazy k jejich použití doporučujeme, aby nás před nákupem kontaktoval. Předejdeme pozdějším nejasnostem, ohledně aplikace těchto prostředků. Upozorňujeme, že se jedná o živé organismy, na které se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy nebo reklamaci. Některé druhy tohoto zboží neposíláme na dobírku.

Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 7. týždeň zostáva:
00
h
:
13
m
:
40
s