ZÁKAZNÍCI Z ČR

Pre profesionálnych poľnohospodárov

1-6 z 6

Ponuka biologických preparátov a prípravkov na ochranu rastlín, v malo alebo velkobaleních na ktorých kúpu je aj nie je potreba dokladať odbornú spôsobilosť v zmysle zákona o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Vzor OOS pre nakladanie s prípravkami na ochranu rastlín II. stupňa pre SR vydané pre SR

Používanie prípravkov na ochranu rastlín vyžaduje niektoré potrebné odborné znalosti a zručnosti a dôsledné dodržiavanie pravidiel správneho a bezpečného zaobchádzania s prípravkami, ktoré vylučujú možné riziká ich vedľajších nežiaducich účinkov na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie. Nesprávne zaobchádzanie alebo ich neuvážené použitie môže mať vážne následky. Povinná odborná spôsobilosť fyzických a právnických osôb, ktoré poskytujú odbornú pomoc, pestujú, spracúvajú alebo uvádzajú na trh rastliny a rastlinné produkty, alebo ktoré pri podnikateľskej činnosti prípravky skladujú, predávajú spotrebiteľom, používajú alebo priamo aplikujú, alebo poskytujú poradenskú službu, ktorú sa ovplyvňuje používanie prípravkov, či ktoré nejakým spôsobom zaobchádzajú s prípravkami, nie je v legislatíve SR úplnou novinkou.

Povinné zavedenie "Osvedčeni o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkou na ochranu rastlín alebo iných prípravkov - modul 02" pre všetky subjekty, ktoré sa aktívne podieľajú na manipuláciu s týmito prípravkami, prispelo k zníženiu počtu prípadov poškodenia plodín a najmä poškodenie jednotlivých zložiek životného prostredia (výrazne sa znížil počet prípadov úhynu včiel, zveri, rýb a ostatných organizmov) a na zavedenie správneho režimu v údržbe mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.

Madex 100 ml

Selektívny biologický prípravok
NA OBJEDNÁVKU - dodanie 7-14 pracovných dní
72,85 € s DPH

Madex TOP 100 ml

Selektívny biologický prípravok
NA OBJEDNÁVKU - dodanie 7-14 pracovných dní
78,85 € s DPH

Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 25. týždeň zostáva:
00
h
:
33
m
:
34
s