ZÁKAZNÍCI Z ČR

Ochrana proti chorobám

1-1 z 1

Slúži na likvidáciu alebo potlačenie pôvodcov hubových ochorení rastlín. V súčasnosti prevládajú pri používaní fungicídov látky organického pôvodu. Avšak stále sú v sortimente prípravkov tiež anorganické fungicídy na báze síry a medi, ktoré majú v ochrane rastlín dlhú tradíciu. Fungicídy sa ďalej delia z hľadiska účinnosti na kontaktné a systémové.

Kým kontaktné fungicídy pôsobí preventívne a iba na mieste, ktoré nimi bolo zasiahnuté, systémové fungicídy sú rozvádzané po celej rastline a pôsobí aj v miestach, ktorá nebola fungicídom priamo zasiahnutá. Kontaktné fungicídy pôsobí na viacerých cieľových miestach škodlivého organizmu, a teda nie sú náchylné k vzniku rezistencie. Spravidla majú tiež kratšiu ochrannú lehotu. Príkladom fungicídneho prípravku pôsobiaceho kontaktne môžu byť všetky formulácie obsahujúce síru ako účinnú látku. Systémové fungicídy pôsobia spravidla na jedno cieľové miesto škodlivého organizmu, a preto sú oveľa náchylnejšie k vzniku rezistencie. Ich výhodou je, že ich použitie môže byť úspešné aj potom, čo bola zistená infekcia rastliny. Môžu teda pôsobiť nielen preventívne, ale aj kuratívne (ničí patogény po dobu latencie, tj. od začiatku infekcie po prejav ochorenia) a eradikatívne (ničí patogény aj v období po prejave príznakov ochorenia).

Všetky nami ponúkané prostriedky proti chorobám sú registrované pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve a sú na prírodnej a alebo na biologickej bázi.


Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 30. týždeň zostáva:
00
h
:
46
m
:
27
s