ZÁKAZNÍCI Z ČR
Přejít do CZ verze »

 

Vážení zákazníci

na základě situace se šířením COVID-19 jsou omezené některé služby v rámci doručovacích společností na Slovensko. Doručování probíhá standardně na adresy, nově se zavádí bezkontaktní předávání zásilek adresátům. Kurýr nevyžaduje po příjemci podpis, aby se minimalizoval fyzický kontakt.

Děkujeme za pochopení.

Služby zákazníkom - poradenstvo

Pro zemědělce, farmáře a profesionální pěstitele:

  • profesionální přístup a poradenství
  • zkušenosti v oblasti rostlinolékařství a diagnostiky chorob a škůdců
  • zákaznický servis pro smluvní zákazníky - (telefon, e-mail, chat) 7 dní v týdnu, od 9 do 20 hodin
  • široká nabídka ekologických přípravků na ochranu proti chorobám a škůdcům, pomocných přípravků a hnojiv - které jsou svými účinky srovnatelné z chemickými
  • všechny dodávané prostředky kategorie insekticidů a fungicidů jsou zapsány v Registru přípravků na ochranu rostlin v gesci ÚKSÚP
  • přípravky a prostředky registrované pro použití v ekologickém zemědělství - nepředstavují žádné nebo velmi malé riziko pro necílové organismy a mají nulovou nebo velmi krátkou ochrannou lhůtu
  • možnost posouzení a zhodnocení stavu pěstovaných rostlin a plodin na základě poskytnutých fotografií, zaslaných e-mailem.
    Aby naše rady nebyly pouze odhady, potřebujeme k posouzení stavu kvalitní fotografie. Radi bychom Vás požádali, abyste nám své fotografie e-mailem posílali pouze jako samostatné soubory (funkce připojit soubor) a nikoliv pouhým vložením do textu e-mailu. Pro identifikaci škůdců a postižení rostlin potřebujeme kvalitní fotografie v nejvyšším možném rozlišení, aby bylo možné z nich případně škůdce nebo chorobu identifikovat. 


Pro zahrádkáře a malopěstitele z řad laické veřejnosti:

je k dispozici pouze základní poradenství ve formě informací uveřejněných na těchto stránkách a informací k prodávaným produktům. Rozšířené poradenství poskytujeme pouze smluvním zákazníkům.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Lenka Žáčková, za tým BIOAGENS