ZÁKAZNÍCI Z ČR
Přejít do CZ verze »

Phytoseiulus persimilis - dravý roztoč

Phytoseiulus persimilis je dravý roztoč proti sviluškám velikosti asi 0,5 mm a účinný proti Svilušce chmelové. 
Dodáváme je v dávce (100 ks) na plochu 10 m2 do skleníků, fóliovníků, zimních zahrad a domácností. Nebo v dávce 2000 ks / bal pro velkopěstitele. 

Na rozdíl od svilušky má výrazně oranžovou barvu a rychle se pohybuje. Vyhledává a vysává dospělce, nymfy larvy i vajíčka svilušek. Dospělý roztoč denně vysaje až pět dospělých svilušek nebo dvacet larev a vajíček. V příznivých podmínkách vyklade jedna samička za svůj život až 60 vajíček, z nichž se již po 4 dnech vyvíjí nymfy, které jsou rovněž dravé. Celý vývoj jedné generace trvá pouze 9 dnů.

Sviluška chmelová napadá okurky, papriky, baklažány, jahodníky, většinu druhů květin a mnoho dalších rostlin pěstovaných ve sklenících. Dospělé svilušky jsou asi 0,5 mm velcí zelenohnědí či zelenožlutí roztoči. Pohybují se pomalu a na spodní straně listů tvoří husté pavučinky a poškozují rostliny vysáváním buněk listových pletiv. 

V optimálních podmínkách, tj. při teplotách kolem 30 °C  vyklade jedna samice až 100 vajíček. Při této teplotě se z vajíček vyvíjí další generace již za 7 dnů. Většina populací svilušky ve sklenících již získala odolnost vůči některým chemickým pesticidům. Proto se chemická ochrana stává málo účinnou a nepřiměřeně drahou.

Pro omezení populace výskytu svilušky se doporučuje udržování vhodné půdní vlhkosti v průběhu cele sezóny, a to hlavně na písčitých půdách. Zabránit utláčení půdy, které zhoršuje pronikání vody do půdy. Preventivně lze použít řepkové nebo minerální oleje ve 2% roztoku v době mezi naléváním pupenů a stadiem vlny (BBCH 01 až 05). 

V pozdějším stadiu lze aplikovat 5 kg síry spolu se 3 kg vodního skla na hektar, nebo 2 l oleje, 0,4 kg mýdla, 0,4 kg sody na hektar. Ochrana listů před nadměrnou prašností.

Podmínky pro úspěšné rozmnožování a udržení kultury dravého roztoče:
- Důležité je dobré větrání a rosení.
-  Optimální vzdušná vlhkost je 70 – 90 %, optimální teplota 20 – 25 %.
- Pokud můžete v bytě lokálně zvýšit vlhkost vzduchu (např. rosením či fóliovým krytem), pak fungují spolehlivě i tam.

Upozornění:
- Při pozdním rozpoznání škůdce a přemnožení svilušek může být snížen efekt účinnosti roztoče. Pak je nutné podpořit ochranu použitím jiných biologických nebo chemických přípravků.
- V kombinaci s roztočem lze používat pouze povolené chemické přípravky - viz. přehled toxicity.
- Předchozí aplikace syntetických pyrethroidů (Karate, Decis, Vaztak a další) způsobuje hynutí až neúčinnost roztočů ještě několik týdnů po postřiku těmito přípravky !!!
- V kombinaci s dravým roztočem lze používat pouze povolené chemické přípravky. Jako postřikovou látku lze použít přípravek Lepinox Plus na bázi mikroorganismů, kde účinnou látku tvoří mikroorganismy Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki.