ZÁKAZNÍCI Z ČR

Ekologické poľnohospodárstvo

1-24 z 34

Prípravky povolené na použitie v ekologickom poľnohospodárstve sú označené:

Možno použiť v ekologickom poľnohospodárstve


Tento produkt je možné použiť v: E K O L O G I C K O M  P O Ľ N O H O S P O D Á R S T V E

Zloženie zodpovedá požiadavkám nariadenia (ES) č. 834/2007 v nadväznosti na nariadenie Komise (ES) č. 889/2008, v platných zneniach.

Pre túto skupinu pestovateľov je ale povolené oveľa širšie spektrum látok, ktoré ale do kategóriebiopesticídov nepatrí. Možno vymenovať fungicídy na báze elementárnej síry, oxichloridu a hydroxidu meďnatého, fosfidu železitého a celý radstimulantov, ktoré často znižujú riziko napadnutia plodín chorobami alebo škodcami posilňovaním imunitného systému, ale nemožno u nich tietovlastnosti ani na etiketách priamo deklarovať, pretože sa jedná iba o vedľajší efekt.

APHIDEND

Parazitická osička proti voškám v skleníku (bioagens).
7 dní (viď Termín dodania)
78,85 € s DPH

APHILIN

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
126,55 € s DPH

APHIPAR

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens)
7 dní (viď Termín dodania)
47,85 € s DPH

CITRIPAR

Parazitická osička proti červcom (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
178,65 € s DPH

CRYPTOBUG

Dravý chrobák proti červcom (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
310,85 € s DPH

EN-STRIP

Parazitická osička proti moliciam ve skleníku.
7 dní (viď Termín dodania)
75,85 € s DPH

MINUSA

Parazitická osička Dacnusa sibirica proti mínerkám (bioagens)
NA DOPYT
136,55 € s DPH

MIRICAL

Dravá ploštica proti více škůdcům do skleníku (bioagens)
14 dní (viď Termín dodania)
124,85 € s DPH

Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 30. týždeň zostáva:
00
h
:
46
m
:
27
s