ZÁKAZNÍCI Z ČR

Ekologické poľnohospodárstvo

1-24 z 31

Prípravky povolené na použitie v ekologickom poľnohospodárstve sú označené:

Možno použiť v ekologickom poľnohospodárstve


Tento produkt je možné použiť v: E K O L O G I C K O M  P O Ľ N O H O S P O D Á R S T V E

Zloženie zodpovedá požiadavkám nariadenia (ES) č. 834/2007 v nadväznosti na nariadenie Komise (ES) č. 889/2008, v platných zneniach.

Pre túto skupinu pestovateľov je ale povolené oveľa širšie spektrum látok, ktoré ale do kategóriebiopesticídov nepatrí. Možno vymenovať fungicídy na báze elementárnej síry, oxichloridu a hydroxidu meďnatého, fosfidu železitého a celý radstimulantov, ktoré často znižujú riziko napadnutia plodín chorobami alebo škodcami posilňovaním imunitného systému, ale nemožno u nich tietovlastnosti ani na etiketách priamo deklarovať, pretože sa jedná iba o vedľajší efekt.

Altela 1 l

Pomocný prípravok v ochrane rastlín
* Prices s DPH, plus shipping
PREDAJ PRE ROK 2022 UKONČENÝ

APHIDEND

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens).
* Prices s DPH, plus shipping
1. týždeň (viď Termín dodania)
76,85 € s DPH

APHILIN

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens)
* Prices s DPH, plus shipping
2. týždne (viď Termín dodania)
126,55 € s DPH

APHIPAR

Parazitická osička proti voškám ve skleníku (bioagens)
* Prices s DPH, plus shipping
1. týždeň (viď Termín dodania)
46,55 € s DPH

Aqua Vitrin K 5 l

Pasívny pomocný prostriedok
* Prices s DPH, plus shipping
PREDAJ PRE ROK 2022 UKONČENÝ

CITRIPAR

Parazitická osička proti červcom (bioagens)
* Prices s DPH, plus shipping
2. týždne (viď Termín dodania)
176,85 € s DPH

Cocana 25 l

Pasivní pomocný prostředek
* Prices s DPH, plus shipping
PREDAJ PRE ROK 2022 UKONČENÝ

Cocana 5 l

Pasivní pomocný prostředek
* Prices s DPH, plus shipping
PREDAJ PRE ROK 2022 UKONČENÝ

EN-STRIP

Parazitická osička proti moliciam ve skleníku.
* Prices s DPH, plus shipping
1. týždeň (viď Termín dodania)
75,55 € s DPH

Memcomba 1 l

Pasivní pomocný prostředek
* Prices s DPH, plus shipping
PREDAJ PRE ROK 2022 UKONČENÝ

MINUSA

parazitická osička Dacnusa sibirica proti mínerkám (bioagens)
* Prices s DPH, plus shipping
NA DOPYT
121,55 € s DPH

MIRICAL

Dravá ploštica proti více škůdcům do skleníku (bioagens)
* Prices s DPH, plus shipping
2. týždne (viď Termín dodania)
121,55 € s DPH

SPIDEX

Dravý predátor proti roztočcom (bioagens)
* Prices s DPH, plus shipping
1. týždeň (viď Termín dodania)
65,55 € s DPH

Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 7. týždeň zostáva:
00
h
:
13
m
:
40
s