ZÁKAZNÍCI Z ČR

Integrovaná produkcia

1-24 z 68

Prípravky povolené na použitie v integrovanej produkcii sú označené:

Možno použiť v integrovanej produkcii


Tento produkt je možné použiť v: I N T E G R O V A N E J  P R O D U K C I I

Na rozdiel od ekologického spôsobu pestovania bio-produktov je jej cieľom integrácia všetkých dostupných metód apostupov pestovania a ochrany kultúrnych plodín pri zachovaní čo najvyšších výnosov a cenovej úrovne potravín a krmív. Nezavrhuje pri ochranerastlín syntetické pesticídy a umelé hnojivá, ale uprednostňuje šetrnejšie látky a postupy pred agresívnymi.

DELPHIBUG

Dravý chrobák proti moliciam ve skleníku (bioagens)
* Prices s DPH, plus shipping
2. týždne (viď Termín dodania)
510,85 € s DPH

LIMONICA

Dravý roztoč proti více škůdcům do skleníku (bioagens)
* Prices s DPH, plus shipping
2. týždne (viď Termín dodania)
121,55 € s DPH

Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 7. týždeň zostáva:
00
h
:
13
m
:
40
s