ZÁKAZNÍCI Z ČR

Integrovaná produkcia

1-24 z 67

Prípravky povolené na použitie v integrovanej produkcii sú označené:

Možno použiť v integrovanej produkcii


Tento produkt je možné použiť v: I N T E G R O V A N E J  P R O D U K C I I

Na rozdiel od ekologického spôsobu pestovania bio-produktov je jej cieľom integrácia všetkých dostupných metód apostupov pestovania a ochrany kultúrnych plodín pri zachovaní čo najvyšších výnosov a cenovej úrovne potravín a krmív. Nezavrhuje pri ochranerastlín syntetické pesticídy a umelé hnojivá, ale uprednostňuje šetrnejšie látky a postupy pred agresívnymi.

DELPHIBUG

Dravý chrobák proti moliciam ve skleníku (bioagens)
* Prices s DPH, plus shipping
14 dní (viď Termín dodania)
526,85 € s DPH

LIMONICA

Dravý roztoč proti viacerým škodcom do skleníka (bioagens)
* Prices s DPH, plus shipping
14 dní (viď Termín dodania)
125,55 € s DPH

Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 40. týždeň zostáva:
00
h
:
16
m
:
48
s